Privacybeleid

Body & Hair Shop
gevestigd op:
Stationsweg West 12A
3931 ES Woudenberg
Nederland
is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaand privacybeleid.

Contactgegevens:
Stationsweg West 12A
3931 ES Woudenberg
Nederland
Tel: 033-2860021
Irene Kaljee is de Functionaris Gegevensbescherming van Body & Hair Shop en is te bereiken via info@bodyenhairshop.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Body & Hair Shop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer(s) (indien sprake is van betalingsverkeer tussen u en Body & Hair Shop)
– IP adres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben bewaard van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bodyenhairshop.nl, zodat eventueel verwerkte gegevens direct verwijderd kunnen worden.

Body & Hair Shop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van uw betaling
– Voor verzending van nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om onze diensten en producten te kunnen leveren

Body & Hair Shop bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn: Zolang er sprake is van dienstverlening aan de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er betalingsverkeer is tussen Body & Hair Shop en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er nog (betalings)verplichtingen bestaan tussen Body & Hair Shop en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang bewaring van persoonsgegevens gewenst is door de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien bewaring van uw persoonsgegevens niet meer wenselijk is, kunt u ons schriftelijk kenbaar maken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Body & Hair Shop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Body & Hair Shop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor verbetering van gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Bij het bezoeken van deze website worden cookies geplaatst door onderstaande derde partijen:
Google (wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots, t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversie tracking, analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Doubleclick (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversie tracking)
Youtube (Voor het afspelen van embedded video’s)
Woocommerce (t.b.v. gebruikersgemak, analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk ingediend te worden bij Body & Hair Shop. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking schriftelijk in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mailadres: info@bodyenhairshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Body & Hair Shop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Body & Hair Shop doet haar uiterste best om persoonsgegevens veilig te verwerken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email: info@bodyenhairshop.nl.